You are here

Структура

Основні положення про структурні підрозділи

Південно-Бузького БУВР

Відділ водних об’єктів, використання водних ресурсів та моніторингу здійснює державне управління в області використання, збереження та відтворення водних ресурсів. Відділ координує роботу організацій, юридичних і фізичних осіб, діяльність яких пов’язана з використанням, збереженням та відтворенням водних ресурсів малих річок та вирішує в утановленому порядку разом з органами виконавчої влади та іншими організаціями питання забезпечення населення і глузей економіки воднпими ресурсами. Віділ координує роботу систем водопостачання сільських населених пунктів.

ел.адреса: adz_mk_vodhoz@ukr.netpbug_buvr_vodres@ukr.net

Відділ водокористування є структурним підрозділом апарату Південно-Бузького БУВР, координує і контролює роботу відділів водокористування управлінь водного господарства щодо своєчасного забезпечення подачі води, її обліку та реалізації на замовлення юридичних і фізичних осіб згідно укладених договорів. Відділ організовує і контролює роботу диспетчерської служби управлінь з міжгосподарського розподілу та раціонального використання води в умовах платного водокористування.

Відділ економіки являється структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР, призваним направляти свою діяльність на розвиток водного господарства, меліорації земель, проводити планування виробничо-господарської та фінансової діяльності, на підвищення економічного, ефективного використання водних ресурсів, поливних земель. Відділ забезпечує правильне застосування діючих законодавчих актів стосовно питання економіки, організаціями,що входять до складу облводресурсів.

Відділ енергозбереження, зв’язку та  механізації є самостійним структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР і в своїй діяльності підпорядковується безпосередньо заступнику начальника обласного управління водних ресурсів з питань експлуатації водогосподарських систем. Всі доручення начальника відділу з питань технічної експлуатації та ремонту насосно-силового і енергетичного обладнання, електромереж є обов’язковим для всіх нчальників підрозділів обласного управління водних ресурсів.

Відділ техногенно-екологічної безпеки Південно-Бузького БУВР виконує проведення єдиної технічної політики та техногенно-екологічної безпеки в галузі водного господарства. Відділ надає пропозиції щодо розробки державних цільових та регіональних програм розвитку водного господарства, з питань захисту від шкідливої дії вод, систем водопостачання сільських населених пунктів, берегоукріплення, меліорації та бере участь у їх реалізації.

Відділ експлуатації водогосподарських систем Південно-Бузького БУВР є структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР. Відділ здійснює керування ремонтно-доглядовими роботами і технічним забезпеченням об’єктів міжгосподарських меліоративних систем.

Бухгалтерська служба Південно-Бузького БУВР є самостійним структурним підрозділом, вид якого залежить від обсягу, характеру та складності бухгалтерської роботи. Служба управління здійснює методичне керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності у підпорядкованих установах.

Юридична служба Південно-Бузького БУВР є самостійним структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР. Основним завданням юридичної служби є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних документів Південно-Бузького БУВР, а також працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Кадрова служба Південно-Бузького БУВР покладена на провідного інженера по підготовці кадрів Південно-Бузького БУВР. Прийом і розстановку кадрів службі здійснювати по професіональним і діловим якостям, проводити контроль за правильним використанням кадрів на роботі. Забезпечення Південно-Бузького БУВР необхідною кількістю кадрів керівного складу, спеціалістів, робітників необхідним спеціальностей і кваліфікацій згідно з планом по праці і зарплаті.

Служба охорони праці створена начальником Південно-Бузького БУВР для реалізації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-профілактичних заходів в облводресурсів  та підвідомчих організаціях, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям в процесі праці.

Ремонтно-будівельна дільниця є структурним підрозділом Південно-Бузького БУВР, функціональними обов’язками якої є розробка річних та місячних планів ремонтних робіт: автотранспорту, обладнання, будівель, споруд Південно-Бузького БУВР.

Лабораторія моніторингу вод та грунтів  здійснює контроль якості поверхневих, зворотних (стічних) і підземних вод за хімічними і радіологічними показниками, а також фізико-хімічних властивостей грунтів відповідно до чинного законодавства.

 

Структура апарату Південно-Бузького БУВР
         

     Начальник     

Письменний Сергій Миколайович

тел. (0512) 37 91 42

ел.адреса:mk_vodhoz@ukrpost.ua

 

Заступник начальника по водним об'єктам, використанню водних ресурсів та моніторингу

Грищенко Анатолій Віталійович

тел.37-91-45

Заступник начальника
Лоць Ігор Степанович

тел 37 91 47

Відділ водних об'єктів, використання водних ресурсів та моніторингу 7 чол.
Начальник відділу Брагін Андрій Володимирович

тел 37 91 43

ел.адреса:

adz_mk_vodhoz@ukr.net

Відділ енергозбереження, зв'язку та механізації 4 чол. Андросов Сергій Олексійович

тел 37 91 46

Відділ експлуатації водогосподарських систем 3 чол. Румик Дмитро Васильович

тел 37 91 53

Відділ водо- користування 3 чол.

Єфімов Дмитро Олександрович

тел 37 91 56

Поровідний інженер по підготовці кадрів

Апостолова Анастасія Валеріївна
тел 37 91 54

Юридична служба

Куніна
Світлана  Вікторівна

тел 37 91 54

Провідний інженер з охорони праці Овод Зоя Федорівна

тел 37 91 54

Відділ економіки 4 чол.

Шевельова Лариса Вікторівна

тел 37 91 48

 

Відділ техногенно-екологічної безпеки 4 чол.
Сулима Володимир Ілліч

тел 37 91 43

Ремонтно- будівельна дільниця

Максименко Валентина Олексіївна

тел 23 03 90

 

Відділ бухгалтерського обліку 5 чол.

В.о. головного бухгалтера Рехтета Надія Анатоліївна

тел 37 91 57