You are here

Водогосподарська ситуація в басейні річки Південний Буг у 2017 році

Submitted by elena on Чтв, 09/14/2017 - 08:43

Водний фонд басейну Південного Бугу представлений 6594 річками,      184 водосховищами, 10234 ставками. На самій річці Південний Буг розташовано 16 водосховищ (загальним об’ємом 303 млн.м3). Найнижчим по руслу річки Південний Буг є Олександрівське водосховище.

Багаторічні спостереження за водністю річки Південний Буг, свідчать, що основними факторами формування водності є кліматичні: температура повітря і кількість опадів. Сама низька водність спостерігалася в 1921 році, ще до будівництва і експлуатації нині існуючих водосховищ.

За кількістю опадів і температурним режимом північна частина басейну Південного Бугу належить до помірно вологої зони, центральна частина – до зони недостатнього зволоження, а південні райони – до посушливої зони. Таким чином, найсприятливіші умови живлення річок басейну спостерігаються у верхній його частині. В напрямку до гирла річки Південний Буг умови живлення погіршуються. Миколаївська область розташована в районі посушливої зони.

У зв’язку із географічними особливостями розташування Миколаївської області переважна більшість поверхневих вод області формується за рахунок притоку води із суміжних областей по великій річці Південний Буг та середніх річок: Кодими, Синюхи, Чорного Ташлика, Чичиклеї, Інгула, Інгульця, Висуні. Стік з малих річок області мізерний і його неможливо використовувати для цілей водозабезпечення без створення водосховищ і ставків для регулювання стоку.

Згідно з розрахунками Укргідропроекту, в межені періоди маловодних років витрати води по державному гідропосту Олександрівка на річці Південний Буг можуть знижуватись до 3-5 м3/с, що в декілька раз нижче необхідних санітарно-екологічних витрат 17,0 м3/с.

В останні роки спостерігається зростання інтенсивності років з маловодною та дуже малою водністю. При середньобагаторічній нормі по державному гідропосту Олександрівка 2800 млн.м3/рік, у 2007 році було сформовано лише  1830 млн.м3/рік,  у 2012 році – 1447 млн.м3/рік, у 2014 році – 1680 млн.м3/рік, у 2015 році – 1030 млн.м3/рік, у 2016 році – 1135 млн.м3/рік. Фактична водність спостерігалається на 36-65% меншою за середньобагаторічну норму.

В зв’язку з  критичними рівнями річки Південний Буг ускладнюється забір води 156 водокористувачів, у тому числі головною насосною станцією Вознесенської зрошувальної системи та на водозаборі насосної станції «Калініна» КП «Водопостачання м. Вознесенськ», м. Нова Одеса та інших прилеглих населених пунктів загальною кількістю 78 тис.чол. Солона вода Дніпро-Бузького лиману підтягується аж до м. Нова Одеса, що призводить до загрози забезпечення поливною водою Південно-Бузької, Новоодеської та Кандибінської зрошувальних систем загальною площею 25 тис.га і до погіршення санітарно-епідеміологічної обстановки в нижній течії річки Південний Буг.

 З метою запобігання ускладнення водогосподарської ситуації у квітні 2010 року була створена регулююча ємкість на Олександрівському водосховищі при НПР – 16,0 м, з об’ємом 14 млн.м3. Створена акумулююча ємкість є першочерговим заходом для короткострокового забезпечення екологічних витрат та водокористувачів в нижній течії річки Південний Буг. Подальше водозабезпечення передбачається за рахунок спрацювання вище розташованих водосховищ.

Треба відмітити  про складну водогосподарську обстановку і в верхній течії р. Південний Буг і про обмежені можливості Ладижинського та інших водосховищі які теж являються основними джерелами водопостачання питною водою.

Так, в останні роки, утримання тривалий час жаркої і сухої погоди призводить до дефіциту води по всьому басейну Південного Бугу. Приплив води до водосховищ значно менший за екологічні витрати, які необхідно їм скинути. Наприклад приплив води до Ладижинського водосховища зменшується до 1,0 м3/с, а скинути необхідно не менше 5,85 м3/с. Більшість водосховищ є джерелами водопостачання населення.  Складається ситуація, коли спрацьовуючи одне водосховище для наповнення іншого ставиться під загрозу можливість ним водозабезпечити питною водою населення певного населеного пункту і регіону.

Існуюча регулююча ємкість Олександрівського водосховища при НПР-16,0 м з об’ємом 11,5 млн.м3 є недостатньою і не забезпечує встановлений розмір санітарного-екологічного попуску 17,0 м3/с при довготривалій межені (санітарно-екологічні витрати менше 17 м3/с з червня по жовтень склали: у 2007 році – 53 доби, 2012 році – 65 діб, у 2015 - 100 діб, у 2016 – 73 діб, у 2017 році станом на 15.09.2017 – 83 діб). Спостереження вказують, що меженний період з витратами менше санітарно-екологічних 17,0 м3/с збільшується.

 Згідно інформації Укргідрометеоцентру в 2017 році досягнуто критеріїв маловоддя (20% норми). Загального корисного об’єму основних водосховищ басейну Південного Бугу 81,38 млн.м3 не вистачило для забезпечення санітарно-екологічних витрат 17,0 м3/с.

         По державному гідропосту Олександрівка в 2015 році проходили витрати води найнижчі за багаторічний період спостережень -  середньорічна витрата складала 32,8 м3/с. За весь період спостережень з 1914 року така низька середньорічна витрата спостерігалась в 1921 році і складала 28,1 м3/с. Найменша витрата води зафіксована 8 квітня 1936 року - 3,3 м3/с.

       За таких умов, важливим соціальним і екологічним стратегічним завданням є впровадження всіх можливих заходів створення запасів води.

Відповідно розробленого проекту будівництва гідроенергетичних об’єктів Южно-Українського енергокомплексу передбачено нормальний підпірний рівень Олександрівського водосховища 20,7м, загальним об’ємом 128,79 млн.м3. З них 46,1 млн.м3 для водозабезпечення Миколаївської області та збільшення витрат у меженний період і забезпечення екологічних витрат в маловодні роки не менш 17,0 м3/с (розробник інститут «Укргідропроект» 1980 р. відповідно до постанови Ради Міністрів України від 02.12.1971р.№ 585).

Держводагентство України підтвердило свою оцінку з даного питання листом до Мінекобезпеки України: «Точка зору Держводгоспу щодо умов реалізації цього проекту не змінилася і основною передумовою залишається збільшення загального об’єму Олександрівського водосховища, підвищення його нормального підпірного рівня до 20,7 м. В іншому випадку (НПР-16,0 м) енергокомплекс буде водонезабезпеченим, погіршаться санітарно-екологічні умови пониззя Південного Бугу» що підтверджується в межені періоди маловодних років.

Регулюючої ємкості Олександрівського водосховища в обсязі  46,1 млн.м3. при НПР -20,7 мБС вистачає для забезпечення санітарно-екологічних витрат 17,0 м3/с. на 100 діб або на весь меженний період.

Вищенаведене підтверджує, що вирішення питання забезпечення екологічних витрат 17,0 м3/с і потреб водокористувачів в нижній течії річки Південний Буг можливо при рівні Олександрівського водосховища 20,7 м з додатковою регулюючою ємкістю в обсязі 46,1 млн.м3. Це дозволить забезпечити в маловодні роки потреби водокористувачів та санітарно-екологічний попуск і не допустити повторення складної ситуації з водозабезпечення та погіршення санітарно-епідеміологічного стану, які мали місце з 2007 по 2017 роки.